Polacy a kryzys – w której grupie jesteś?

1

Większość rodaków postrzega kryzys jako problem praktyczny – podwyżki i groźbę utraty pracy. Zaś aż 28 proc. twierdzi, że w ogóle ich ten temat nie dotyczy.

Do takich wniosków prowadzi ciekawe badanie, przygotowane przez sopocką PBS. Ankieterzy zadali Polakom szereg pytań o to, z czym kojarzy im się i jak postrzegają wpływ kryzysu na swoje życie. Na podstawie odpowiedzi wyróżniono cztery charakterystyczne grupy postaw. Pierwsza – największa – to tzw. pragmatycy (43 proc. badanych), którzy zauważają przede wszystkim praktyczne skutki światowego spowolnienia gospodarczego. Druga pod względem liczebności (28 proc. ankietowanych) jest grupa nazwana teoretykami – a to dlatego, że kryzys znają głównie z doniesień medialnych. Kryzys to jest w Grecji, na świecie, w makroekonomii, ale nie przekłada im się na codzienne życie.

Kolejna grupa jest smutna, bo to ludzie zagubieni (22 proc.), którym kryzys kojarzy się przede wszystkim z lękiem i niepewnością co do dnia jutrzejszego. Widzą w nim efekt działania wrogiego świata, sterowanego przez polityków i bankierów. I wreszcie grupa tzw. zorientowanych, którzy mają poczucie, że są świadomi tego, co dzieje się na rynkach finansowych. Wiedzą też, jak może się to przełożyć na ich sytuację życiową i zawodową.

Żró...