Polacy a kryzys – w której grupie jesteś?

Większość rodaków postrzega kryzys jako problem praktyczny – podwyżki i groźbę utraty pracy. Zaś aż 28 proc. twierdzi, że w ogóle ich ten temat nie dotyczy.

Do takich wniosków prowadzi ciekawe badanie, przygotowane przez sopocką PBS. Ankieterzy zadali Polakom szereg pytań o to, z czym kojarzy im się i jak postrzegają wpływ kryzysu na swoje życie. Na podstawie odpowiedzi wyróżniono cztery charakterystyczne grupy postaw. Pierwsza – największa – to tzw. pragmatycy (43 proc. badanych), którzy zauważają przede wszystkim praktyczne skutki światowego spowolnienia gospodarczego. Druga pod względem liczebności (28 proc. ankietowanych) jest grupa nazwana teoretykami – a to dlatego, że kryzys znają głównie z doniesień medialnych. Kryzys to jest w Grecji, na świecie, w makroekonomii, ale nie przekłada im się na codzienne życie.

Kolejna grupa jest smutna, bo to ludzie zagubieni (22 proc.), którym kryzys kojarzy się przede wszystkim z lękiem i niepewnością co do dnia jutrzejszego. Widzą w nim efekt działania wrogiego świata, sterowanego przez polityków i bankierów. I wreszcie grupa tzw. zorientowanych, którzy mają poczucie, że są świadomi tego, co dzieje się na rynkach finansowych. Wiedzą też, jak może się to przełożyć na ich sytuację życiową i zawodową.

Żródło: PBS

Wczytanie się w opisy poszczególnych grup prowadzi do ciekawych wniosków.

Wśród pragmatyków najwięcej jest emerytów i rencistów, zaledwie 11 proc. ma wykształcenie wyższe. Z kolei zagubieni to w większości kobiety, mieszkanki niewielkich miejscowości. One też najbardziej uskarżają się na lęk i niepokój, odczuwają największy wpływ kryzysu na swoje życie (być może dlatego, że aż 3/4 z nich codziennie ogląda telewizję).

Najwięcej wyborców PiS jest wśród pragmatyków. Zagubieni – wykazujący nieufność wobec instytucji – sympatyzują z SLD i Ruchem Palikota. Z kolei w grupach zorientowanych i teoretyków, której kryzys się psychicznie nie ima, najwięcej jest wyborców PO. Nie muszę chyba dodawać, że te dwie ostatnie grupy legitymują się również najwyższymi dochodami.

Prezentację z badania znajdą Państwo na stronach PBS >>